ગુજરાતમાં રેકોર્ડબ્રેક 615 કેસ નોંધાયા, પણ મોતનાં કેસોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો

June 28, 2020

ગુજરાતમાં અનલોકનાં તબક્કામાં એક દિવસમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસો આજે સૌથી વધારે નોંધાયા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના પોઝિટિવનાં વધુ 615 કેસો નોંધાયા છે. જેની સામે કુલ 18 દર્દીઓનાં મોત નિપજ્યા છે. તો સામે 379 દર્દીઓ સાજા થઈને ઘરે પરત ફર્યાં છે. આમ રાજ્યમાં કોરોના પોઝિટિવનો કુલ આંક 30773 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે મોતનો કુલ આંક 1790 અને ડિસ્ચાર્જનો કુલ આંક 22417 પર પહોંચ્યો છે.

આજે નોંધાયેલ પોઝિટિવ કેસોમાંથી ૧૧ દદીઓ કચ્છ આમી કેન્ટોન્મેન્ટમાં નોંધાયેલ છે. અમદાવાદ કોપોરેશનમાં ૧૯૭, સુરત કોપોરેશન ૧૭૪, વડોદરા કોપોરેશન ૩૬, નવસારી ૨૧, મહેસાણા ૧૬, અમદાવાદ ૧૪, વડોદરા ૧૧, આણંદ ૧૧, કચ્છ ૧૧, સુરત ૧૦, ભાવનગર કોપોરેશન ૮, રાજકોટ કોપોરેશન ૮, ગાંધીનગર ૮, ભરૂચ ૮, સાબરકાંઠા ૭, સુરેન્દ્રનગર ૭, છોટા ઉદેપુર ૭, ભાવનગર ૬, જામનગર કોપોરશન ૫, અરવલ્લી ૫, પંચમહાલ ૫, વલસાડ ૫, રાજકોટ ૪, ખેડા ૩, અમરેલી , મોરબી ૩, જુનાગઢ કોપોરેશન ૨, પાટણ ૨, બોટાદ ૨, જામનગર ૨, ગીર-સોમનાથ ૨, દાહોદ ૨, જુનાગઢ ૨, ગાંધીનગર કોપોરેશન ૧, બનાસકાંઠા ૧, મહીસાગર ૧, તાપી ૧, અન્ય રાજ્ય ૧ કેસ નોંધાયો છે.


છેલ્લા 24 કલાકમાં અમદાવાદ કોર્પોરેશન ૧૦, સુરત કોર્પોરેશન ૨, અમદાવાદ ૨, રાજકોટ કોર્પોરેશન ૧, ગાંધીનગર ૧, બોટાદ ૧, જુનાગઢ કોર્પોરેશન ૧ દર્દીનું મોત નિપજ્યું હતું.