ફ્રાંસે ભારતને સોંપ્યા વધુ 5 રાફેલ યુદ્ધ વિમાનો, ચીનને ધ્યાનમાં રાખીને કરાવ્યા ખાસ ફેરફાર

September 27, 2020

ચીન સાથે સરહદે ભારે ભીંતચિત્ર, ફ્રાન્સસે ભારતના દૂરના ઘાતક રાફેલ 5 વિશ્વ વિનિની બેચ સોન્પી છે. આ પછી શામલ પાંચમી વિરાટ સમયગાળા ફ્રાંસની ધરતી પર છે. માનવામાં આવે છે, પાંચક્ટોબર મહિનામાં આ પાંચમી રાફેલ ભારત છે. આ વિજ્નેાને પશ્ચિમ બંગાળ કા કલીકુંડા એરફોર્સ સ્ટેશન પર તૈનાત થયેલ છે. આ જંગલી જગ્યાની ચીન જે -20 ચાંગડુની સેવા સાબિત કો.
 
 
આ પહેલા 5 રાફેલ ચીન સરહદે તૈનાત કરાયા છે. હવે આવનારા અન્ય 5 રાફેલ પણ ચીન સરહદે જ ખડક થઈ ગયા. સરહદે આંખ બતાવી છે તેવો ચિન ભારતનો વાયુસેનાની ટાકાના ઘણા સમયનો સમય છે. રફેલની પહેલી 5 વિજ્નીાની બેચેને 10 સપ્ટેમ્બરની સફારીક કાર્યક્રમ દરમ્યાન ભારતીય વાયુસેનામાં શામિલ થયા.
 
ફ્રાંસે ભારત સોની રાફેલની બીજી બેંચ
 
 
ભારતમાં ફ્રાંસના રાજદુત ઇમેનુઅલ લેની રાફેલ કલાની બીજી બેંચને ભારતની સોની દીધી છે. આ બધી પરિસ્થિતિઓનો સમય છે, ભારતીય વાયુસેના નિર્માણ છે તે આ વિમાનનો ભારત ભારત છે. ફ્રાંસના રાજદુતે ભારતીય વાયુસેનાના પાયલોટોના ભભાર વખાણથી સંપૂર્ણ ઉત્તરાધિકાર છે.