ડીસામાં એક પછી એક ગૌસેવકો મુંડન કરાવા બેઠા:'ગાયો માટે વાળ આપ્યા છે, માથું આપતા ખચકાશું નહીં'

September 25, 2022

ડીસા :રાજ્યમાં ચાલી રહેલા ગૌ આંદોલનમાં આજે ડીસામાં ગૌસેવકોએ માથે મુંડન કરાવી અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. આ સાથે તેમણે સરકારને ચેતવણી આપી છે કે ગાયો માટે વાળ આપ્યા છે અને હજુ સરકાર નહીં જાગે તો ગૌસેવકો પોતાના માથા આપતા પણ ખચકાશે નહીં. સરકાર જ્યાં સુધી 500 કરોડની સહાય નહીં ચૂકવે ત્યાં સુધી દરરોજ અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરવાનો ગૌ સેવકોએ મનસુબો વ્યક્ત કર્યો હતો. રાજ્ય સરકારે ગૌશાળા-પાંજરાપોળોને સહાય પેટે જાહેર કરેલા રૂપિયા 500 કરોડ હજુ સુધી ન ચૂકવતા રાજ્યભરમાં ગૌશાળા-પાંજરાપોળ સંચાલકો તેમજ ગૌ સેવકો છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી એકધારો વિરોધ કરી સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં સરકાર ટસની મસ ન થતા ડીસામાં ગૌ સેવકોએ હવે સરકાર જ્યાં સુધી સહાય ન ચૂકવે ત્યાં સુધી દરરોજ અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરવાનું નક્કી કર્યું છે. જેમાં ગઈકાલે ધરણા ભૂખ હડતાલ કર્યા બાદ આજે ગૌ સેવકોએ માથે મુંડન કરાવી અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ડીસામાં 50થી વધુ ગૌસેવકોએ મુંડન કરાવી ગાય માતા પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરી આ નિષ્ઠુર સરકારને ગંભીર ચેતવણી આપી છે કે ગૌસેવકોએ ગાયો માટે વાળ આપ્યા છે, પરંતુ જો સરકાર નહીં જાગે તો માથા આપતા પણ ખચકાશુ નહીં તેમ જણાવી સરકારને જગાડવા પ્રયાસ કર્યો છે. સરકાર જ્યાં સુધી સહાય નહીં ચૂકવે ત્યાં સુધી વિરોધ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે.