આઈઆરસીસીએ સાત ઈમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ્સ માટે ઓનલાઈન એપ્લીકેશન પોર્ટલ શરૂ કર્યું

April 27, 2021

ઓન્ટેરિયો : કેનેડાના કેટલાંક ઈમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ્સને હવે પેપરબેઝથી ઓનલાઈન એપ્લીકેશન પ્રોસેસ તરફ વાળવામાં આવી રહ્યા છે. પહેલી એપ્રિલથી ઈમિગ્રેશન, રેફયુજીસ એન્ડ સિટીઝનશીપ કેનેડા (આઈઆરસીસી)એ ઓનલાઈન પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે, જે પરમેનન્ટ રેસીડેન્સ અરજીઓ ઓનલાઇન સ્વીકારશે. ઈમિગ્રેશન વિભાગે એપ્લીકેશન પ્રોસેસને ડીજીટલાઈઝડ કરી છે અને એ પ્રોસેસ નીચે મુજબના સાત ઈમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ્સ માટે કામ કરી શકશે :

  • ૧. નોન એકસપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોવિન્શીયલ નોમિની પ્રોગ્રામ (પીએનપી)
  • ર. રૂરલ એન્ડ નોર્ધન ઈમિગ્રેશન પાઈલોટ
  • ૩. એગ્રી -ફુડ પાઈલોટ
  • ૪. એટલાન્ટીક ઈમિગ્રેશન પાઈલોટ
  • પ. કયુબેક સિલેકટેડ ઈન્વેસ્ટર પ્રોગ્રામ
  • ૬. કયુબેક એન્ટરપ્રિન્યોર પ્રોગ્રામ
  • ૭. કયુબેક સેલ્ફ એમ્પ્લોઈડ પર્સન્સ પ્રોગ્રામ

જો કે, હજુ આ બધી કેટેગરી માટે પેપર એપ્લીકેશન સ્વીકારાય છે. પરંતુ આઈઆરસીસી પોતાના આ પોર્ટલને તબક્કાવાર બીજા પસંદગીના જુથો માટે શરૂ કરશે. જે અન્ય ઈકોનોમી કે ફેમિલી પ્રકારથી અલગ હશે અને એનું પ્રમાણ ઘણું ઓછુ હોય. ઈમિગ્રેશન વિભાગનું આ પોર્ટલ મર્યાદિત ગૃપ એપ્લીકેશન સ્વીકારશે. જેમ જેમ ડીજિટલાઈઝેશનનું કામ આગળ વધશે તેમ તેમ પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે. આ ઓનલાઈન વિકલ્પ વિભાગે એટલા માટે શરૂ કર્યોે છે કે, કોવિડ -૧૯ને કારણે ટપાલ મેળવવામાં થતો વિલંબ ટાળી શકાય અને અરજદારો પણ વ્યકિતગત રીતે આવવાને બદલે ઓનલાઈન એપ્લીકેશન રજૂ કરી શકે. સાથે જ જરૂરી હોય ત્યારે રૂબરૂ આવીને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવી શકે. મીડિયાને માહિતી આપતા આઈઆરસીસીએ જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ-૧૯ બાદ ઈમિગ્રેશન સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવાની જરૂર ઉભી થઈ હોવાથી હવે સિસ્ટમને વધુ સક્ષમ બનાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ઈમિગ્રેશન મિનીસ્ટર માર્કો મેન્ડીસીનીયોએ પણ મહામારી બાદ આખી પ્રક્રિયાને વર્ચ્યુઅલ બનાવવાનું સુચન કર્યું હતું. જો કે, માર્ચ ર૦ર૦થી કેનેડાએ સિટીઝનશીપ ટેસ્ટને ડીજિટલાઈઝડ કરી દિધી હતી.