સિંધુ બોર્ડર હત્યામાં વધુ એક આત્મસમર્પણ

October 16, 2021

સિંઘુ બોર્ડર પર તરનતારનના ચીમા ગામના રહેવાસી લખબીર સિંહની હત્યાનો વિવાદ ઉગ્ર થઈ રહ્યો છે. શુક્રવારે સાંજે ઘટનાના 15 કલાક પછી નિહંગ સરબજીત સિંહે આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. હવે બીજા નિહંગ નારાયણ સિંહે આત્મસમર્પણ કર્યું છે. દિલ્હીના નિહંગ નારાયણ સિંહને આત્મસમર્પણ બાદ અમૃતસરના દેવીદાસ પુરા ગુરુદ્વારાની બહારથી કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે નારાયણ સિંહના અમૃતસર પહોંચવાના સમાચાર મળતાં જ આ વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો હતો. ગુરુદ્વારા છોડતાની સાથે જ પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધો હતો.

અમૃતસરમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવેલા નિહંગ નારાયણ સિંહે કહ્યું હતું કે, લખબીર સિંહે ગુરુનું અપમાન કર્યું હતું, તેથી તેમણે જે કર્યું તે સારુ કર્યું. સરબજીતસિંહ ગુનેગાર હોય તો હું પણ ગુનેગાર છું. મેં સરબજીત સિંહને પણ એટલું જ સમર્થન આપ્યું છે. 2014થી ગુરુઓનું અપમાન કરવામાં આવે છે. ગુરુ ગ્રંથ સાહિબના અપમાનની કેટલી ઘટનાઓ નોંધાઈ હતી પરંતુ પોલીસે સહકાર આપ્યો ન હતો. એક પણ આરોપી પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. આ ઘટનામાં આરોપી જાહેરમાં પકડાયો હતો અને નિહંગ જથેબંદીઓએ તે સમયે જે યોગ્ય લાગતું હતું તે કર્યું હતું. એ કિસ્સામાં હું સરબજીત જેટલો જ ગુનેગાર છું.