બિહારમાં લશ્કરનું એરક્રાફ્ટ તૂટી પડ્યું, લોકોએ સાથે મળી ખભા ઉપર ઉઠાવી એને મુખ્ય માર્ગ સુધી પહોંચાડ્યું

January 29, 2022

ગયા : તમે ટ્રેન અને પ્લેનને ધક્કા લગાવવાની વાત સાંભળી હશે અને કહાચ અનુભવ પણ કર્યો હશે, પણ શું તમે ક્યારેય પ્લેનને એક જગ્યાથી અન્ય જગ્યાએ લઈ જતા લોકો જોયા છે. કહાચ નહીં, પણ આજે અમે એક એવી ઘટના અંગે વાત કરી રહ્યા છીએ જે બિહારમાં બની છે. અહીં લોકોએ સૌ સાથે મળી ખભેખભો મિલાવી આર્મીના તૂટી પડેલા પ્લેનને ખેતરમાંથી ઉપાડી બહાર મુખ્ય માર્ગ સુધી લઈ ગયા. સૌએ 'જોર લગાકે હઈશા' બોલ્યા અને ખભા ઉપર ઉઠાવી લીધું અને મુખ્ય માર્ગ સુધી પહોંચાડી દીધું.

વાત જાણે એમ હતી કે લશ્કરનું એક માઈક્રોલાઈટ એરક્રાફ્ટ શુક્રવારે બોધ ગયામાં તૂટી પડ્યું હતું. નજીક આવેલા બિગહા ગામના એક ખેતરમાં એ તૂટી પડ્યું હતું. એને લીધે એરક્રાફ્ટના એક વ્હીલને નુકસાન થયું હતું. આ પ્લેન ટેક્નિકલ ખામીને લીધે તૂટી પડ્યું હતું. સદનસીબે તેમાં સવારી કરી રહેલા 2 જવાનોને સ્થાનિક ગ્રામીણોએ સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લીધા હતા. ત્યાર બાદ સૌ સાથે મળી આ એરક્રાફ્ટને માર્ગ સુધી લઈ ગયા હતા.