આપનો આજનો દિવસ

January 06, 2022

આપનો આજનો દિવસ (તા.૬-૧-૨૦૨૨, ગુરૂવાર) મેષ (અ,લ...

read more

આપનો આજનો દિવસ

January 02, 2022

આપનો આજનો દિવસ (તા.૨-૧-૨૦૨૨, રવિવાર) મેષ (અ,લ,...

read more

આપનો આજનો દિવસ

December 30, 2021

આપનો આજનો દિવસ (તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૧, ગુરૂવાર) મેષ (અ...

read more

આપનો આજનો દિવસ

December 29, 2021

આપનો આજનો દિવસ (તા.૨૯-૧૨-૨૦૨૧, બુધવાર) મેષ (અ,લ,ઇ...

read more

આપનો આજનો દિવસ

December 27, 2021

આપનો આજનો દિવસ (તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧, સોમવાર) મેષ (અ,...

read more

આપનો આજનો દિવસ

December 26, 2021

આપનો આજનો દિવસ (તા.૨૬-૧૨-૨૦૨૧, રવિવાર) મેષ (અ,લ,ઇ...

read more

Most Viewed

પંચાયતો અને પાલિકામાં ભાજપનો જયજયકાર, કૉંગ્રેસ નામશેષને આરે

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણ...

Jan 28, 2022

ભારતમાં કોરોનાનો ફરી ખૌફ ડબલ મ્યુટન્ટ વેરિયન્ટ દેખાયો

ભારતમાં રસીકરણની ઝુંબેશ મોટા ઉપાડે ચાલી રહી હોવા છ...

Jan 29, 2022

આભાસી ચલણ બિટકોઇનમાં ફૂલગુલાબી તેજી

ટેસ્લા દ્વારા રોકાણની જાહેરાત બાદ બિટકોઇનનો ભાવ...

Jan 29, 2022