26મી જાન્યુઆરીના પગલે ગુજરાતની તમામ બૉર્ડર પર હાઇઍલર્ટ: BSF સતર્ક

January 22, 2023

ગાંધીનગર: 26મી જાન્યુઆરીના પગલે કચ્છ સરહદે BSF હાઈએલર્ટ પર છે. 28મી તારીખ સુધી સરક્રીકથી રાજસ્થાનના બાડમેર સુધી ઓપ્સ એલર્ટ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ક્રીક અને હરામી નાળામાં વિશેષ અભિયાન ચલાવાશે. આગામી પ્રજાસત્તાક દિવસને ધ્યાનમાં રાખીને, BSF ગુજરાત દ્વારા 21 જાન્યુઆરીથી 28 જાન્યુઆરી 2023 દરમિયાન ભારત-પાક આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદે સિરક્રીકથી ગુજરાતના કચ્છના રણ અને રાજસ્થાન-બાડમેર જિલ્લામાં સાત દિવસીય 'ઓપ્સ એલર્ટ' કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.


પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી દરમિયાન રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વોની કોઈપણ નાપાક યોજનાને નિષ્ફળ બનાવવા માટે 'ઓપ્સ એલર્ટ' કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ કવાયત દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ સાથેના વિસ્તારોમાં તેમજ ક્રીક અને હરામી નાળામાં વિશેષ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વિવિધ ઓપરેશનલ પ્રક્રિયાઓની સચોટતા અને માન્યતાની ચકાસણી તેમજ સરહદી લોકો સાથેના સમાધાન કાર્યક્રમો આ સમયગાળા દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે. 26 જાન્યુઆરીને પગલે અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ એરપોર્ટને 30મી સુધી હાઇએલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.