રશિયાએ યુરોપના ગેસ પુરવઠામાં કાપ મુક્યો: EUમાં ઓગસ્ટથી ગેસનું રેશનીંગ થશે

July 26, 2022

બ્રસેલ્સ- રશિયાએ યુરોપને ગેસ પુરવઠો ઘટાડવાની જાહેરાત કરતા હવે યુરોપમાં અગામી શિયાળા દરમિયાન ગેસનું રાશન કરવું પડે એવી સ્થિતિ પેદા થઇ છે. રશિયન ગેસની મોટી ખાધના કારણે આજે યુરોપીયન સંઘની સરકારોએ ગેસના રાશનીંગના કરારને અંતિમ મહોર આપી છે.  ઓગસ્ટથી માર્ચ દરમિયાન યુરોપીયન સંઘના દેશો પોતાની નેચરલ ગેસની માંગ ૧૫ ટકા ઘટાડશે. દરેક દેશો પોતાની રીતે માંગ ઘટાડી ગેસનો પુરવઠો અન્ય ઉપયોગી ક્ષેત્રને સતત મળતો રહે એ માટે પ્રયત્ન કરશે. રશિયાના ગેસના આધારે આ સંઘના ૨૭ રાષ્ટ્રો નભે છે. 


બીજી તરફ, રશિયન ગેસના યુરોપમાં વેચાણ કરતી કંપની ગેસપ્રોમે યુરોપને મળતા ગેસના પુરવઠામાં બુધવારની જ જંગી કાપની જાહેરાત કરી છે. રશિયાના આ પગલાંને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ ગેસ યુદ્ધ તરીકે સરખાવ્યું છે. ગેઝપ્રોમે રશિયાથી યુરોપીયન સંઘને મળતા નેચરલ ગેસનો પુરવઠો ઘટાડી માત્ર ૩.૩ કરોડ ક્યુબીક મીટર પ્રતિદિવસ રાખવાની જાહેરાત કરી છે. નોર્ડ સ્ટ્રીમ પાઈપલાઈનની કુલ ક્ષમતા સામે આ પુરવઠો માત્ર ૨૦ ટકા જેટલો જ છે.  ગેઝપ્રોમની જાહેરાત અંગે યુરોપના સૌથી મોટા અર્થતંત્ર જર્મનીએ જણાવ્યું હતું કે નોર્ડ સ્ટ્રીમમાં પુરવઠો ઘટાડવા માટે માંગ અને પુરવઠા કે પાઈપલાઈનની ટેકનીકલ ક્ષમતા અંગે કોઈ સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો નહી હોવા છતાં સરકાર સંચાલિત કંપનીએ આ કાપની જાહેરાત કરી છે.