ચેક પેમેન્ટને સુરક્ષિત બનાવવા નવી ગાઇડલાઇન્સ લાગૂ કરશે RBI

September 27, 2020

મુંબઈ : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 1 જાન્યુઆરી, 2021 થી બેંકિંગ છેતરપિંડીને રોકવા માટે નવી સિસ્ટમ લાવી રહી છે. આરબીઆઈએ તેનું નામ ‘પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ’ રાખ્યું છે. આ અંતર્ગત, ચેક પેમેન્ટ દ્વારા રૂપિયા 50,000 કે તેથી વધુની ચુકવણી પર કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતીની ફરીથી પુષ્ટિ કરવી પડશે. જો કે, તે ખાતાધારક પર આધારીત રહેશે કે તે આ સુવિધા મેળવે છે કે નહીં. પરંતુ શક્ય છે કે બેંકોએ ચેક દ્વારા 5 લાખ કે તેથી વધુની ચુકવણી માટે આ સુવિધા ફરજિયાત બનાવવી જોઈએ.

કેવી રીતે કામ કરશે પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ?
પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ પ્રણાલી હેઠળ, જે વ્યક્તિ ચેક જારી કરશે તેને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા ચેકની તારીખ, લાભકર્તાનું નામ, ચૂકવનાર અને ચુકવણીની રકમ વગેરે વિશે ફરીથી જાણ કરવી પડશે. ચેક જારી કરનાર વ્યક્તિ આ માહિતી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ જેવા કે એસએમએસ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અથવા એટીએમ દ્વારા પ્રદાન કરી શકે છે. આ પછી, ચેક પેમેન્ટ કરતા પહેલા આ માહિતી ક્રોસ ચેક કરવામાં આવશે. જો તેમાં કોઈ ખામી જોવા મળે છે, તો પછી તેને ‘સીટીએસ – ચેક ટ્રંકેશન સિસ્ટમ’ દ્વારા ડ્રોઇ બેંક (જે બેંકમાંથી ચેકની ચુકવણી કરવાની છે તે) અને પ્રસ્તુત બેંક (જે બેંકમાંથી ચેક આપવામાં આવે છે) જાણકારી આપવામાં આવશે. આરબીઆઈએ કહ્યું છે કે આવી સ્થિતિમાં જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.