નિર્ભયાની યાદમાં બનેલી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર જ નથી, પરિવાર ધરણા પર બેઠો

February 12, 2020

નવી દિલ્હી :  દિલ્હીમાં ચકચારી નિર્ભયા કાંડ બાદ નિર્ભયાના નામ પર તેના પૈતૃક ગામ યુપીના બલિયામાં એક હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી છે.

આ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની નિમણૂંકની માંગણી સાથે ધરણા પર બેઠેલા નિર્ભયાના પરિવારજનો સાથે બલિયાના ચીફ મેડિકલ ઓફિસરે ગેરવર્તણૂંક કરી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે.

પરિવારજનોના કહેવા પ્રમાણે ચીફ મેડિકલ ઓફિસરે કહ્યુ હતુ કે, કોઈએ આ ગામમાંથી ડોક્ટર બન્યુ નથી અને અહીંના લોકોને ડોક્ટર જોઈએ છે.પહેલા કોઈ મેડિકલનો અભ્યાસ કરે અને પછી આ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર નબી જાય.અમે ક્યાંથી ડોક્ટર લાવીએ..જેટલી પોસ્ટ છે તેટલા ડોક્ટર છે જ નહી

પરિવારનો આક્ષેપ હતો કે, ચીફ મેડિકલ ઓફિસરે તો ત્યાં સુધી કહ્યુ હતુ કે, જેમણે હોસ્પિટલ બનાવી છે તેમની પાસે જ ડોક્ટરની માંગણી કરવા જાઓ.નિર્ભયા કોણ છે, જો તે ડોક્ટરીનો અભ્યાસ કરી રહી હતી તો દિલ્હી કેમ ગઈ.